Debian Hints‎ > ‎

Setup Sun Java

#1 Installation

Installér Sun Java JDK 1.5 med pakkeværktøjet APT ved at køre:

apt-get install sun-java5-jdk

#2 Konfiguration

Kontrollér at korrekt Java version anvendes af Debian som default:

java -version

Ved forkert version ændres den til Sun's Java vha.:

update-alternatives --config java
update-alternatives --config javac

Åben nu filen /etc/environment i teksteditor og tilføj:

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun"

HUSK: Der skal logges ind på ny før ændringen træder i kraft.
Comments