Debian Hints‎ > ‎

Setup Tomcat

#1 Installation

Tomcat kan installeres med pakkeværktøjet APT, men i denne guide laves en manuel installation.

Hent (brug evt. wget) Tomcat 5.5 webserver fra: http://tomcat.apache.org/download-55.cgi

Herefter gunzip filen.

Udpak tarball til /opt/tomcat:

mkdir /opt/tomcat
tar xf apache-tomcat-5.5.23.tar -C /opt/tomcat

#2 Opstart

Serveren startes med:

/opt/tomcat/bin/startup.sh

Og den stoppes igen med;

/opt/tomcat/bin/shutdown.sh

Det er vigtigt at køre disse kommandoer med en bruger som har de fornødne rettigheder. Det kan være en god idé at lave en dedikeret bruger til Tomcat som udelukkende bruges til at køre serveren med.

addgroup --system tomcat
adduser --system --home /opt/tomcat --group tomcat tomcat

chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat

Der bør laves et service-script til start og stop af Tomcat i /etc/init.d:

#! /bin/bash
#
# tomcat
#
# Start up the Tomcat servlet engine.

RETVAL=$?
CATALINA_HOME="/opt/tomcat"

case "$1" in
 start)
        cd $CATALINA_HOME
        if [ -f $CATALINA_HOME/bin/startup.sh ];
          then
            echo $"Starting Tomcat"
            /bin/su -s /bin/bash -l tomcat -c "$CATALINA_HOME/bin/startup.sh"
        fi
        ;;
 stop)
        cd $CATALINA_HOME
        if [ -f $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh ];
          then
            echo $"Stopping Tomcat"
            /bin/su -s /bin/bash -l tomcat -c "$CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh"
        fi
        ;;
 *)
        echo $"Usage: $0 {start|stop}"
        exit 1
        ;;
esac

exit $RETVAL

Findes sådan et script kan man nemt sætte Tomcat til at starte automatisk ved systemstart:

update-rc.d tomcat start 91 2 3 4 5 . stop 20 0 1 6 .

Efter opstart kigges der efter i loggen /opt/tomcat/logs/ om alt er som det skal være. Herefter kan Tomcat tilgås på: http://localhost:8080/
Comments